Αντιρρυπαντικός εξοπλισμός για τα λιπαντικά και καύσιμα στα μέλη του Δικτύου Μπλε Δήμων

Το πρόγραμμα «Καμία πηγή ρύπανσης δεν είναι ασήμαντη» υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της ΕΛΙΝ και περιελάμβανε πλήθος δράσεων για την ενίσχυση των δήμων-μελών του Δικτύου Μπλε Δήμων. Στόχευε στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος που εντοπίζεται στο σύνολο των λιμανιών της Ελλάδας και αφορά στην επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από λιπαντικά και καύσιμα. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογήθηκε η δωρεά εξοπλισμού όπως και η εκπαίδευση των υπαλλήλων των λιμενικών ταμείων και της αλιευτικής κοινότητας μέσω υλοποίησης εκπαιδευτικών εργαστηρίων. Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων ήταν αυξημένο, αποδεικνύοντας πως το πρόγραμμα κάλυψε υφιστάμενες ανάγκες προσφέροντας αποτελεσματικά εργαλεία στην προσπάθεια προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Αντιρρυπαντικός εξοπλισμός για τα λιπαντικά και καύσιμα στα μέλη του Δικτύου Μπλε Δήμων

Αξιολόγηση αναγκών

Πρώτο βήμα αποτέλεσε η διερεύνηση του ενδιαφέροντος των δήμων-μελών σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος. Υπήρξε επικοινωνία με τις αρχές των λιμενικών ταμείων και με την αλιευτική κοινότητα προκειμένου να διαπιστωθεί η πρόθεση ενεργούς συμμετοχής τους στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Από την πρώτη στιγμή τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά και η ανταπόκριση άμεση, γεγονός που διευκόλυνε την έγκαιρη προετοιμασία.

Παράδοση εξοπλισμού

Στη φάση αυτή πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στους νησιωτικούς δήμους όπου οργανώθηκαν συναντήσεις με τους τοπικούς εταίρους, παραδόθηκαν αντιρρυπαντικοί σταθμοί, οργανώθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια για τη χρήση του εξοπλισμού και μοιράστηκαν τσάντες με υλικά άμεσης επέμβασης στους αλιείς. Η χρησιμότητα του εξοπλισμού έγινε αμέσως αντιληπτή καθώς μεταξύ άλλων παρέχει τη δυνατότητα αντιμετώπισης μικρών καθημερινών ατυχημάτων που έως σήμερα παρέμεναν υπαρκτά. Τα λιμενικά ταμεία σε πολλές περιπτώσεις διαθέτουν μεγάλες μονάδες για την αντιμετώπιση σοβαρών ατυχημάτων, ωστόσο η χρήση του εξοπλισμού απαιτεί την κινητοποίηση πλήθους εταίρων και την ενεργοποίηση πλήθους διαδικασιών. Ωστόσο, η καθημερινότητα στα λιμάνια αποδεικνύει πως κανόνα αποτελούν τα μικρά και συχνά περιστατικά τα οποία όμως συμβάλλουν με την πάροδο του χρόνου σε εκτεταμένη ρύπανση.

Αντιρρυπαντικός εξοπλισμός για τα λιπαντικά και καύσιμα στα μέλη του Δικτύου Μπλε Δήμων

Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας έργου

Στο στάδιο αυτό βασικό ζητούμενο ήταν η αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας του εξοπλισμού. Μελετήθηκαν πτυχές όπως η ευκολία χρήσης, η συχνότητα χρήσης και ο βαθμός αντιμετώπισης του προβλήματος. Οδηγό προς αυτή τη κατεύθυνση αποτέλεσε περιστατικό ρύπανσης στο λιμάνι της Βλυχάδας της Σαντορίνης, όπου λίγες ημέρες μετά την παράδοση του εξοπλισμού διαπιστώθηκε περιστατικό ρύπανσης που δρομολόγησε την άμεση ενεργοποίηση των τοπικών αρχών και της αλιευτικής κοινότητας. Το θετικό αποτέλεσμα ήταν ήδη ορατό!

Δείτε το σχετικό βίντεο!

to top
0
0
Το Καλάθι σας
Το καλάθι σας είναι άδειοΠίσω στο Shop