Γιατί Aegean Rebreath

Επιλέγουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ρύπανσης του θαλάσσιου οικοσυστήματος με έναν ολοκληρωμένο και βιώσιμο τρόπο. Γι’ αυτό σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε ένα ολιστικό μοντέλο κυκλικής οικονομίας. Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων από το βυθό, τη θάλασσα και τις ακτές, τη διάθεση των υλικών σε εταιρείες upcycling για την άμεση αξιοποίηση τους σε νέα προϊόντα και τη συνεργασία με εταιρείες ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων. Παράλληλα συνεργαζόμαστε με αλιευτικούς συλλόγους και δήμους για τη δημιουργία σταθμών συλλογής απορριμμάτων, πραγματοποιούμε μαθήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία και υλοποιούμε ερευνητικές δραστηριότητες. Με αυτό τον τρόπο κινητοποιούμε και ευαισθητοποιούμε τις τοπικές κοινότητες και τους πολίτες. Μέσα από αυτή τη διαδικασία έχουμε αναπτύξει τεχνογνωσία και δράση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από τον εντοπισμό και την ανέλκυση των απορριμμάτων έως την επιπλέον αξιοποίηση τους. Βασική μας αρχή είναι η ειλικρινής και σταθερή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

Αποστολή & Όραμα

Το θαλάσσιο περιβάλλον έχει καθοριστικό ρόλο στην ισορροπία του πλανήτη. Αποτελεί όμως και βασικό παράγοντα για την κοινωνική και οικονομική ευημερία αμέτρητων παράκτιων κοινοτήτων, στοιχείο που είναι ιδιαίτερα εμφανές στη Μεσόγειο. Η Aegean Rebreath, μέσω των δράσεων της, φιλοδοξεί να εισάγει μια νέα κουλτούρα σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης αλλά και την ανακύκλωση ή επαναξιοποίηση των θαλάσσιων απορριμμάτων στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Στόχος μας είναι να γίνει ευρέως αντιληπτή η σημασία που έχει η προστασία των θαλασσών μας για τα οικοσυστήματα, την οικονομία και την κοινωνία μας.

to top
0
0
Το Καλάθι σας
Το καλάθι σας είναι άδειοΠίσω στο Shop