Πρόγραμμα για την προώθηση της χρήσης του νερού βρύσης

Το πρόγραμμα αποτελεί ένα καινοτόμο εγχείρημα που στοχεύει στην ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας της Αλοννήσου σχετικά με την αξιοποίηση του νερού της βρύσης. Το περιεχόμενο του προγράμματος διαμορφώθηκε κατόπιν διαβούλευσης με τη Nina Schnabel, τακτική επισκέπτρια στην Ελλάδα αλλά και σταθερή υποστηρίκτρια του έργου μας, η οποία θέλησε να ενθαρρύνει και να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση ενός έργου που θα στόχευε στην προώθηση του νερού βρύσης και τη μείωση του πλαστικού μίας χρήσης. Στην Ελλάδα η χρήση εμφιαλωμένου νερού, ειδικότερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αυξάνει δραματικά τη χρήση πλαστικού και την ποσότητα των απορριμμάτων που πολλές φορές τα νησιά μας αδυνατούν να διαχειριστούν. Η βάση δεδομένων μας αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος: το 25% των απορριμμάτων που βρίσκονται στους βυθούς και τις παραλίες μας είναι μπουκάλια εμφιαλωμένου νερού. Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε σκόπιμο πως η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου θα έπρεπε να αφορά κάποιο νησί που θα ήταν μέλος του Δικτύου Μπλε Δήμων.  

1η φάση: Διερεύνηση ενδιαφέροντος των μελών του Δικτύου Μπλε Δήμων

Στοχεύοντας στον καθορισμό του κατάλληλου νησιού, ο οργανισμός μας απηύθυνε κάλεσμα στα μέλη του Δικτύου Μπλε Δήμων προκειμένου να καθορισθούν τα νησιά που θα ενδιαφερόντουσαν για την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου. Η επιλογή του δικαιούχου θα βασιζόταν σε συγκεκριμένα κριτήρια που παρουσιαζόντουσαν σε συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο που στάλθηκε στα μέλη του δικτύου. Εντός είκοσι ημέρων η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την επιλογή του νησιού της Αλοννήσου.

2η φάση: Διερεύνηση ενδιαφέροντος της τοπικής κοινωνίας και καθορισμός δικαιούχων

Σε συνεργασία με το Δήμο Αλοννήσου διερευνήθηκε το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για την εγκατάσταση 22 φίλτρων αντίθετης όσμωσης σε σχολεία, δημοτικές υπηρεσίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια και οικίες. Μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου οι κάτοικοι κλήθηκαν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να παράσχουν απαραίτητες πληροφορίες για την εγκατάσταση του εξοπλισμού. Εντός ενός μήνα η διαδικασία ολοκληρώθηκε και οι δικαιούχοι καθορίστηκαν.

3η φάση: Υλοποίηση και εγκατάσταση

Κατόπιν της προμήθειας των σχετικών φίλτρων, εξειδεικευμένο συνεργείο μετέβη στο νησί και προχώρησε στην εγκατάσταση του εξοπλισμού και την εκπαίδευση των κατοίκων. Το σύνολο των φίλτρων εγκαταστάθηκε σύμφωνα με τους αρχικούς στόχους, διασφαλίζοντας τη συμπερίληψη οικιών, επιχειρήσεων και δημοτικών φορέων στο καινοτόμο αυτό εγχείρημα.

4η φάση: Παρακολούθηση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Πέραν της ελαχιστοποίησης του πλαστικού μίας χρήσης, αρχικό στόχο του προγράμματος αποτέλεσε και η εξαγωγή συμπερασμάτων για τη διαμόρφωση ενός νέου πρωτοποριακού μοντέλου που θα μπορεί να εφαρμοστεί και στα υπόλοιπα ελληνικά νησιά. Τα συμπεράσματα αυτά θα προκύψουν στη βάση της παρακολούθησης της χρήσης του πόσιμου νερού από τους δικαιούχους έναντι του εμφιαλωμένου νερού σε συγκεκριμένο χρονικό εύρος.
Οι δικαιούχοι κλήθηκαν να παράσχουν στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση του πόσιμου νερού τα οποία και οδήγησαν σε ξεκάθαρα συμπεράσματα για την προστιθέμενη αξία του προγράμματος.
Η αξιοποίηση των φίλτρων οδήγησε στην αποφυγή χρήσης 90.635 πλαστικών μπουκαλιών κατά τη διάρκεια 580 ημερών μετά την εγκατάσταση τους. Οι κάτοικοι δήλωσαν πως η μετάβαση στη χρήση φίλτρων νερού ήταν εύκολη και δεν οδήγησε σε αύξηση του λογαριασμού νερού. Σημαντικό είναι και το γεγονός πως τα χρήματα που εξοικονομήθηκαν για τους κατοίκους που συμμετείχαν ανήλθαν σε 27.190 ευρώ.
Ο οργανισμός μας επικοινώνησε τα δεδομένα που προέκυψαν και στα υπόλοιπα μέλη του Δικτύου Μπλε Δήμων.

to top
0
0
Το Καλάθι σας
Το καλάθι σας είναι άδειοΠίσω στο Shop