Αναλαμβάνουμε δράση για τα Λιβάδια Ποσειδωνίας

Τα Λιβάδια Ποσειδωνίας κατέχουν κεντρικό ρόλο και προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην προσπάθεια προστασίας και ομαλής λειτουργία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι τα Λιβάδια Ποσειδωνίας προστατεύονται ως οικότοποι προτεραιότητας από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, η σημασία τους υποβαθμίζεται σε καθημερινή βάση από πλήθος ανθρώπινων παρεμβάσεων. Το γεγονός αυτό προσπαθεί να αναδείξει το πρόγραμμα που υλοποιεί ο οργανισμός μας με την υποστήριξη της Teleperformance και σε συνεργασία με το Δήμο Μαρκόπουλου – Μεσογαίας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκόπουλου και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανεξέλεγκτη αγκυροβολία που αποτελεί και έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης των μοναδικών αυτών οικοτόπων. Η υλοποίηση του έργου στηρίζεται σε πέντε φάσεις και περιλαμβάνει παρεμβάσεις προστασίας και αποκατάστασης που θα προσφέρουν σημαντικά συμπεράσματα για την επέκταση της πρακτικής και σε άλλους δήμους της Ελλάδας. Στο σύνολο των φάσεων του έργου η επιστημονική καθοδήγηση του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών κρίνεται καθοριστική.

Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση μίας ζώνης ενδιαφέροντος στον όρμο Μαρκόπουλου και ο καθορισμός των επιπτώσεων της αγκυροβολίας στα Λιβάδια Ποσειδωνίας της περιοχής.

Η δεύτερη φάση του προγράμματος περιλαμβάνει την αξιολόγηση των ευρημάτων της χαρτογράφησης και η εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης των Λιβαδιών Ποσειδωνίας με τη χρήση ενδεδειγμένων βιοτικών δεικτών.

Η τρίτη και τέταρτη φάση του προγράμματος σχετίζεται με την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την τοποθέτηση των πλωτών αγκυροβολίων, ενώ η τελευταία φάση του έργου θα επικεντρωθεί σε εργασίες αποκατάστασης της περιοχής ενδιαφέροντος όπως και στην αξιολόγηση των παρεμβάσεων.

Τα συμπεράσματα αναμένεται να κοινοποιηθούν στα μέλη του Δικτύου Μπλε Δήμων όπως και στα συνεργαζόμενα Υπουργεία, με στόχο την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη διαμόρφωση πολιτικών για την ουσιαστική προστασία του μοναδικού αυτού θαλάσσιου πλούτου.

to top
0
0
Το Καλάθι σας
Το καλάθι σας είναι άδειοΠίσω στο Shop